EcoRed

O programa RED-GENERA  ten como fin axudar ás pemes da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal, na mellora da xestión dos seus resíduos. Xa que consideramos fundamental para a mellora da competitividade do território que as nosas empresas sexan capaces de xestionar adecuadamente os seus aspectos medioambientais. A iso debemos unir que sen dúbida o desenvolvimento e fortalecemento dun sector de xestión e tratamento de resídos poe axudar a mellorar a calidade ambiental do território e á creación de emprego e empresas que redunden nun mellor tecido empresarial.

No contexto do programa, os sócios do proxecto desenvolveron unha ferramenta de xestión informática coa que se poden xestionar todas as tarefas vencelladas á xeración de resíduos na empresa en un ou vários centros de traballo. A aplicación permite levar a  cabo, tanto o proceso de inventariado de resíduos, coma o control do seu armacenamento, axuda na identificación dos resíduos, e facilita as xestións cos recicladores e coas distintas Administracións Públicas en matéria de xestión de residuos.

Deste xeito fácil e sinxelo, as pequenas empresas poderán dispór de información, xa no só da sua producción de resíduos, senon tamén do rendemento das suas  materias primas nos distintos procesos da sua empresa. Ao mesmo tiempo, poderán realizar todas as xestións administrativas derivadas da producción de residuos dunha  maneira sinxela e con aforro de tempo e, por tanto, de diñero.

Esta aplicación foi cofinanciada polos fondos FEDER dentro da líña do POCTEP así como polos socios dp proxecto RED-GENERA. Por este motivo é gratuita para o seu uso. 

Entrar na aplicación

Manual da aplicación

Se o desexa tamén pode utilizar a versión descargable, coa que pode traballar sen conexión a internet.

Descargar

Consello Galego de CámarasPoctepUnión Europea