Lexislación

Neste apartado poderá consultar a lexislación e regulamentación máis relevante sobre producción, tratamento, eliminación, xestión controlada, reducción, prevención, reciclaxe e reutilización de residuos, clasificada baixo varios epígrafes.

Consello Galego de CámarasPoctepUnión Europea