Empresas beneficiarias

Ademais de fomentar a posta en marcha de iniciativas innovadoras orientadas á prevención da contaminación orixinada pola produción de residuos nas pemes da Eurorrexión, o proxecto persegue a colaboración empresarial a través do intercambio de experiencias e boas prácticas, o desenvolvemento conxunto de solucións e a transferencia de tecnoloxía nun intento de promover a industria da reciclaxe e a posta en valor dos residuos, potenciando con iso o mellor posicionamento e competitividade do sector no mercado e, en consecuencia, o desenvolvemento económico e a creación de máis e mellor emprego. Trátase, en definitiva, de articular a proposta de alternativas empresariais sustentables capaces de conxugar solucións á problemática na xestión dos residuos industriais desde a integración, equilibrada e armoniosa, da dimensión ambiental, económica e social, aplicando o principio de autosuficiencia e proximidade.

Un total de 100 pemes galegas e portuguesas terán a oportunidade de participar nesta iniciativa mediante unha serie de auditorías ambientais a realizar en catro sectores industriais clave, isto é, o metal-mecánica, a construción (pedra, madeira, moble, cerámica), a industria alimentaria e o téxtil.

Proceso de selección

Aberto o prazo de selección de empresas participantes

Diagnóstico

A Peme debe designar un equipo de traballo para este proxecto, que estaría integrado por responsables de produción, mantemento e medio ambiente, ou persoal con coñecementos en detalle dos aspectos relacionadas coas devanditas áreas, así como gran capacidade para a crítica positiva e a análise.

Consello Galego de CámarasPoctepUnión Europea